ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางริน คสล. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ที่ ื5 ป่าไผ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุถและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-8621 ต่อ 100
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    16/08/2556
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294