ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้าเหมาก่อสร้างพนังเรียงหินยาแนวช่วงบ้านเชียงดาว
 •     เทศบาลตำบลเชียงดาว ถนนเชียงใหม่-ฝาง เชียงใหม่ ประมูลจ้าเหมาก่อสร้างพนังเรียงหินยาแนวช่วงบ้านเชียงดาว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงดาว ถนนเชียงใหม่-ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-6023 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชียงดาว ถนนเชียงใหม่-ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2556
 • หมดเขต    29/08/2556
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294