ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ ก่อส้างอาคารเพาะเลี้ยงผีเสื้อ, ก่อสร้างอาคารกลุ่มผู้สูงอายุ, ก่อสร้างหลังคาเซปัดตระกร้อ , ซ่อมแซมผิวจราจร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-4380 ต่อ 19-20
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2556
 • หมดเขต    29/08/2556
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294