ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำอุโมงค์
 •     สอบราคางานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ สอบราคางานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ สอบราคางานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    สอบราคางานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำอุโมงค์
 • วันที่ประกาศ   25/08/2556
 • หมดเขต    26/08/2556
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294