ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จราจร จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2556
 • หมดเขต    29/08/2556
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294