ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลป่าป้อม อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลป่าป้อม อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-5438 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าป้อม อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2556
 • หมดเขต    04/09/2556
 • อ่าน   358
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294