ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลแม่ทา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทีั่่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5357-1171 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/08/2556
 • หมดเขต    03/09/2556
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294