ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 จำนวน 4 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2551
 • หมดเขต    21/04/2551
 • อ่าน   579
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294