ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวัน
 •     เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7995
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2556
 • หมดเขต    07/10/2556
 • อ่าน   317
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294