ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานประเภทต่างๆ จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานประเภทต่างๆ จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน , ปรับปรุงต่อตเิมอาคารเก็บของ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2556
 • หมดเขต    07/10/2556
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294