ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลัง และพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038 (ได้รับเอกสารช้า)
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2556
 • หมดเขต    23/09/2556
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294