ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
 •     เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ถนนเชียงใหม่ -พร้าว เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ถนนเชียงใหม่ -พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-8601 ต่อ 201
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ถนนเชียงใหม่ -พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2556
 • หมดเขต    01/11/2556
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294