ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน พ.ย.2556- กันยายน 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุึ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-9164 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2556
 • หมดเขต    31/10/2556
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294