ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นที่หรือชนิดแขวน
 •     สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นที่หรือชนิดแขวน ระบบฟอกอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-1785
 • หน่วยงาน    สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2556
 • หมดเขต    31/10/2556
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294