ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ขายทอดตลาดวันที่ 29 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2556
 • หมดเขต    28/10/2556
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294