ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถลาดยาง ชนิด 6 ล้อ ขนาดถังบรรจุยางไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร จำนวน 2 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อรถลาดยาง ชนิด 6 ล้อ ขนาดถังบรรจุยางไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤสจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 413
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2556
 • หมดเขต    04/11/2556
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294