ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และงานทั่วไป
 •      สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภาคเหนือ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน ผู้สนใจติดตอ่ขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภาคเหนือ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-1174 ต่อ 4327
 • หน่วยงาน    สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภาคเหนือ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2556
 • หมดเขต    05/11/2556
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294