ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องย่อยโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องย่อยโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2556
 • หมดเขต    06/11/2556
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294