ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุเดิม เป็นอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุเดิม เป็นอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัิดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   14/11/2556
 • หมดเขต    18/11/2556
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294