ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 •     โรงพยาบาลหาดง อ.หงดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 12 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดง อ.หงดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-1630 ต่อ 508
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหาดง อ.หงดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2556
 • หมดเขต    29/11/2556
 • อ่าน   380
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294