ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 9 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2432
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2556
 • หมดเขต    27/11/2556
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294