ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ผู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2666
 • หน่วยงาน    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2556
 • หมดเขต    22/11/2556
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294