ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 9 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-3062 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2556
 • หมดเขต    21/11/2556
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294