ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย-แม่ริม เชียงใหม่ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ ูผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย-แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-7613 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย-แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2556
 • หมดเขต    21/11/2556
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294