ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลไชยปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-0444 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2556
 • หมดเขต    13/12/2556
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294