ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรายการอาหารสำหรับนัำกเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556 ประจำปี 2556
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อรายการอาหารสำหรับนัำกเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556 ประจำปี 2556 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9407
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2557
 • หมดเขต    20/01/2557
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294