ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 •     โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ก่อสร้างส้ม สปช. จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5460
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/01/2557
 • หมดเขต    20/01/2557
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294