ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2557
 • หมดเขต    20/01/2557
 • อ่าน   341
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294