ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ แผนกพืชศาสตร์
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ แผนกพืชศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1352
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2557
 • หมดเขต    21/01/2557
 • อ่าน   298
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294