ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 1 โครงการ และ จ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ งานทะเบียนและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-2113 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2557
 • หมดเขต    21/01/2557
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294