ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง เชียงใหม่
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตัั้้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-3221
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2557
 • หมดเขต    //2557
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294