ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำลีขนาด 450 กรัม , สำลีก้อนเล็ก, ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2557
 • หมดเขต    21/02/2557
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294