ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลแม่แรม , ก่อสร้างทางลาด คสล. ปรับปรุงสนามกีฬา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-4350 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2557
 • หมดเขต    24/02/2557
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294