ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างปรับปรุงโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน 1 โครงการ , สอบราคาซื้อพรรณไม้และวัสดุเกษตร จำนวน 11 รายการ, ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1181
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2557
 • หมดเขต    17/02/2557
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294