ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสด
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่ ลำพูน เชียงใหม่ ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่ ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่ ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2557
 • หมดเขต    21/02/2557
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294