ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดอาคารโรงสีข้าว และส่วนประกอบเครื่องสีข้าวพร้อมอุปกรณ์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดอาคารโรงสีข้าว และส่วนประกอบเครื่องสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8470 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2557
 • หมดเขต    20/02/2557
 • อ่าน   335
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294