ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2557
 • หมดเขต    20/02/2557
 • อ่าน   404
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294