ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายย่อย ด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ื
 •     สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายย่อย ด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ื ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลัง สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2557
 • หมดเขต    17/02/2557
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294