ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่ ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-7923 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2557
 • หมดเขต    21/02/2557
 • อ่าน   298
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294