ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้าง (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้าง (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-9395 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2557
 • หมดเขต    25/02/2557
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294