ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากและฐานสมอบกงานย้ายแนวสายส่ง
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากและฐานสมอบกงานย้ายแนวสายส่ง 115 KV ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานการเงิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ หรือที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที 14 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    14/03/2557
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294