ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "สมุทรสาคร" ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2557
 • หมดเขต    28/02/2557
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294