ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2557
 • หมดเขต    28/02/2557
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294