ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
 •     จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำต๋อม บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 185 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2557
 • หมดเขต    26/02/2557
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294