ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น เสื่อมสภาพ ชำรุด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น เสื่อมสภาพ ชำรุด จำนวน 62 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557 และจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2557
 • หมดเขต    06/03/2557
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294