ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่หอพระ
 •     เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่หอพระ จำนวน 12 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่หอพระ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2557
 • หมดเขต    11/03/2557
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294