ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการจัดส่งใบคำร้องขอผ่อนผันค่าไฟฟ้า
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการจัดส่งใบคำร้องขอผ่อนผันค่าไฟฟ้า ผู้สนใจติตด่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2557
 • หมดเขต    27/02/2557
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294