ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/02/2557
 • หมดเขต    06/03/2557
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294