ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าปละวิทยุ ประเภท เครื่องรับ-เครื่องส่ง
 •      องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าปละวิทยุ ประเภท เครื่องรับ-เครื่องส่ง ระบบ VHF / FM ชนิดมือถีอ กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 27 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-9494 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2557
 • หมดเขต    18/03/2557
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294