ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ ก่อสร้างถนน ค สล, ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-5789
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2557
 • หมดเขต    12/03/2557
 • อ่าน   332
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294